Politics | Debate | International Issues | Foreign Affairs | Domestic Questions | Transparency | Democracy | Equality | Networking 

 

 

 

  

 

Inför årsmötet, 26/1 kl 16.00, rum K2084.

 

Valberedningens nomineringar

Att nominera en kandidat till en styrelsepost innebär att den/de som är med i valberedningen lägger en rekommendation av vad de anser vara den lämpligaste kandidaten för vardera post. Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett om man har blivit nominerat eller inte. Alla kandidater bedöms utifrån kvalitet och voteringar av sittande styrelse på ett årsmöte.

Voteringar på årsmötet avgör vilka som blir tilldelade poster i styrelsen, oavsett nomineringar. Med hjälp av nomineringarna förbereder valberedningen både styrelsen samtidigt som grunden läggs för en noggrann utförd process av att välja dem med mest relevanta erfarenheter inför varje post som skall tilldelas. Utrikespolitiska föreningen Växjö välkomnar samtliga kandidater som sökt en post i styrelsen till att närvara på årsmötet, oavsett om era namn nämns nedan eller inte.

Om ni mot förmodan inte kan närvara på årsmötet, ser vi gärna att ni meddelar oss innan via email till info@ufvaxjo.org. Om ni blir tilldelade en post i styrelsen ser vi gärna även att ni bekräftar via email till chairman@ufvaxjo.org huruvida ni väljer att behålla er plats eller avsäga er förtroendeuppdraget. Detta kommer att förmedlas efter årsmötet via vår Facebook sida samt här på webbsidan. Det nya verksamhetsåret sätter igång 1/2-2015 och vid första styrelsemötet och överlämning sker ett introduktionstillfälle där all viktig information ges till alla nya styrelsemedlemmar. Vi uppskattar att så många sökte till styrelsen och ser fram emot att få jobba med er alla!

 

   

Nedanstående kandidater nomineras till följande styrelseposter:

 

 • Gustav Arfvén: Ordförande
 • Josefine Smith: Vice ordförande
 • Jorge Ernesto Perez Castillo: Kassör
 • Linnea Johansson: Sekreterare
 • Olle Nykvist: Representant
 • Robin Stenström: Programansvarig
 • Tara Marouf: Marknadsföringsansvarig
 • Togan Ay: Public Relations ansvarig
 • Anousch Muradyan: Ledare för resekommittén
 • Gustaf Fritz: Event ansvarig
 • Emelie Rasby: Programkoordinator
 • Nicolina Nilsson: Eventkoordinator
 • Astrid Folker: Medlemskoordinator
 • Linn Söderlund: Resekoordinator
 • Karl Andersson: Redaktör för tidning och ansvarig för sociala medier
 • Valberedning: Diana Malic
 • Arshia Tousi - Projektansvarig

 

ANNUAL MEETING!

 

The new election of board is to be held on 26/1 2015 at 16.00 in room K2084. We welcome all of our applicants!  

 

 

LOTTERY DRAW WINNERS:

The time has come to announce the lucky winners from the lottery draw at the Welcome Fair!

If you have any of the following numbers you can comment here and also keep the ticket so you can exchange it for your prize! This will be done at our next event! ***Note: Lottery ticket must include valid serial no. which will be checked on the spot, otherwise we reserve the right to draw again.***

1st prize: Nr 18
2nd prize: Nr 72
3rd prize: Nr 15

Congratulations to our lucky winners!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

What lies ahead?

 

 

 

 Join in on the fun!

 

 

 

 

 

 

Our stories.